איכות ובטיחות

סמי נופי ובניו בע"מ מקפידה על שימור איכות הסביבה וכל הפרוקטים אותם היא מבצעת.

החברה רשומה בפנקס הקבלנים לחוק רשום קבלנים בעבודות הנדסה בנאיות, בענף בנייה, כבישים, תשתיות ופיתוח, ביוב, ניקוז ומים בהיקף בלתי מוגבל.

לחברה תו תקן בילאומי: ISO 9001:2000 ומערכת ניהול איכות לפי דרישות התקן הישראלי ובינלאומי.

תעודה – מכון התקנים הישראלי

תעודה – מכון התקנים הישראלי 2