תשתיות

שדרוג כביש 90

שדרוג כביש 90 מהחוף האקולוגי עד בי"ס שדה

הקמת מעגלי תנועה

הקמת מעגלי תנועה בצומת הרחובות ששת הימים ודרך הרים

מאצרה לקרקע

מאצרה לקרקע מזוהמת מכלל אילת

שיקום תשתיות מים וביוב

שיקום תשתיות מים וביוב שכונת האשל

שדרוג חניות ומשעולים

שדרוג חניות ומשעולים שלב ד'